Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego w ZSE

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. W ZSE podjęto wiele inicjatyw , których celem było przybliżenie biografii i dorobku literackiego tego niezwykłego pisarza. Warto przypomnieć, że Kraszewski do 15 roku życia wychowywał się w majątku swojej babci Anny Malskiej w Romanowie, a w Białej Podlaskiej uczęszczał do Akademii Bialskiej. Dnia 5 kwietnia uczniowie klas 4r, 4s, 4tl, 3e i 3s uczestniczyli w wycieczce do Muzeum w Romanowie, w którym  mogli zobaczyć wiele interesujących eksponatów, odsłaniających upodobania, pasje i zainteresowania pisarza. Zwiedzający mogli podziwiać obrazy namalowane przez Kraszewskiego, fajkę należącą do pisarza, czy też kufer podróżny, którzy towarzyszył mu w wojażach po Europie. Lekcja muzealna uzupełniła wiedzę uczniów o malarstwie Kraszewskiego, umiejętnościach muzycznych i podróżach. Pobyt w Romanowie zakończył się ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i bitwą na śnieżki. Wycieczkę zorganizowała biblioteka szkolna, a opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani K.Bojczuk, pani I.Jakimiak, pani M.Wedziuk i pan P.Prokopiuk.

W związku Rokiem J.I. Kraszewskiego biblioteka szkolna zorganizowała ponadto prezentacje publikacji autora, dostępnych w szkole oraz specjalną wystawę przybliżającą wiele nieznanych faktów życia Kraszewskiego.

Inne działania związane z Rokiem Kraszewskiego podjęte przez bibliotekę to zorganizowanie Szkolnego Konkursu Ortograficznego „As ortografii”. Tekst dyktanda nawiązywał tematycznie do pobytu Kraszewskiego w Żytomierzu i do jego pracy zawodowej w charakterze wizytatora żytomierskich szkół. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Zuzanna Turowska  4r

II miejsce – Sylwia Drynio  4tl

III miejsce – Sandra Jesień 4r

Biblioteka szkolna zorganizowała ponadto Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości J.I.Kraszewskiego. Wśród wielu uczestników największą wiedzą wykazali się uczniowie:

I miejsce – Martyna Daniluk 4r

II miejsce – Zuzanna Turowska 4r

III miejsce – Julia Mazurek 4r i Sandra Jesień 4r

Wszystkie działania podjęte w związku Rokiem J.I. Kraszewskiego zorganizowane zostały z inicjatywy pani M.Wedziuk i I.Jakimiak

Skip to content