Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów zawodowych będą wydawane absolwentom od 31.08.2020r. (w sekretariacie szkoły), natomiast uczniom szkoły 01.09.2020r. podczas spotkań z wychowawcami klas. Wtedy również będą zbierane deklaracje przystąpienia do egzaminów w sesji zima 2021 oraz deklaracje na egzaminy poprawkowe. Uczniowie zdający egzaminy z kwalifikacji dwuliterowych mogą  sprawdzić wyniki egzaminu w systemie SIOEPKZ.

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Skip to content