Wyniki naszej szkoły – MATURA 2020

Wyniki egzaminu maturalnego  tradycyjnie są znacznie wyższe niż w Polsce i powiecie bialskim. Do matury w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło 93 z 94 absolwentów. Odsetek sukcesów wyniósł 66,67 procenta, co daje najlepszy wynik spośród techników w powiecie bialskim (W statystykach zostali ujęci również uczniowie powtarzający, bez nich zdawalność kształtuje się na poziomie 67,74%).  Wśród absolwentów techników w Polsce maturę zdało 62,2 %, w województwie lubelskim – 56,4%, a w powiecie bialskim jedynie 52% zdających. W naszej szkole 17 uczniom nie powiodło się na egzaminie z jednego przedmiotu, w związku z czym mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu. Najlepiej na egzaminie maturalnym wypadła klasa technikum ekonomicznego (zdawalność – 83,33%).

 

Skip to content