Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.  [Więcej]

Skip to content