Informacja dla maturzystów i absolwentów na temat organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

  • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania  i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów przygotowanymi przez CKE, MEN i GIS. Wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej szkoły, OKE w Krakowie i CKE.
  • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
  • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 1,5 metra.
  • Maturzyści zdający dwa egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w salach 305, 311, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
  • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
  • W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
  • Po zakończeniu egzaminu maturalnego zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zgodnie z wytycznymi nie należy gromadzić się w grupach pod szkołą w celu omówienia egzaminu.

Język polski  – 8.06.2020r. (poniedziałek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.00 – absolwenci z lat ubiegłych

godz. 8.05 – klasa 4e

godz. 8.20 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.15 – klasa 4tl

Matematyka – 9.06.2020r. (wtorek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.00 – klasa 4i1

godz. 8.15 – klasa 4i2

godz. 8.35 – klasa 4tl

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.15 – absolwenci z ubiegłych lat

godz. 8.30 – klasa 4e (do M. Męczyńskiej włącznie)

Sala 126 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – klasa 4e (od G. Mitury do S. Tymoszuk), A. Adamowicz (kl. 4i1), K. Michna.

Sala 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – A. Zdunek

Język angielski  – 10.06.2020r. (środa) 9.00

Listy zdających egzamin z języka angielskiego będą wywieszone przy wejściach do szkoły 8.06.2020r.

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – godz. 8.15

Sale 126, 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego – godz. 8.30

Sale 213, 215 – wejście dla młodzieży przez szatnie – godz. 8.30

Język angielski  rozszerzony – 10.06.2020r. (środa) 14.00

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – godz. 13.15

Sale 126, 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego – godz. 13.30

Na pozostałe egzaminy zdający wchodzą do budynku szkoły  głównym wejściem.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Skip to content