XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy”

XIX Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.  Stał się on doskonałą okazją do przypomnienia nauczania papieża  – świętego  Jana Pawła II. Słowa „ Wstańcie, chodźmy”  zostały zaczerpnięte z  książki Jana Pawła II, a te z kolei mają swoje źródło w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 26, w.46.

Wezwanie to realizował Jan Paweł II w biskupim a później w papieskim życiu. Warto zauważyć , że jest to wezwanie do dynamicznej, aktywnej postawy chrześcijańskiej.

Jak co roku z okazji Dnia Papieskiego w Szkole został zorganizowany  kiermasz charytatywny na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.  Cała kwota pozyskana z kiermaszu tj. 700 zł jest przeznaczona na wsparcie materialne uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, która dzięki tej pomocy może pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać talenty.

Organizacją kiermaszu zajęli się członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką  siostry Darieli i p. Izabeli Jakimiak.

Skip to content