Dzienne archiwum: 6 września 2020

Projekt unijny „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Nasza szkoła od tego roku szkolnego 2020/2021 przystąpiła do udziału w projekcie unijnym „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe i jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli czterech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski.

Projekt ten będzie realizowany przez 3 lata i jest zwrócony do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: informatyka, programisty, ekonomisty, logistyka, spedytora i reklamy.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.  Uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia, uzyskają dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych, wzbogacą swoje doświadczenie stażami zawodowymi u pracodawców, będą mieli możliwość pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych. Nauczyciele dzięki dodatkowym kompetencjom i doświadczeniu zapewnią uczniom większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy z pracodawcami, szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów, uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Zapraszamy chętnych uczniów do udziały w zajęciach dodatkowych: język angielski zawodowy, matematyka w informatyce, grafika komputerowa dla reklamy, praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce, rachunkowość, obsługa kas fiskalnych i  programowanie robotów. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w kursach, zdobywając przez to dodatkowe uprawnienia zawodowe: operator wózków widłowych,  operator drona  oraz płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach, nabywając przez to umiejętności praktycznego wykonywania swojego zawodu.

Pierwsze zajęcia już od października!!! Wszelkich informacji udzieli koordynator szkolny projektu pani Monika Rosińska. Serdecznie zapraszamy !!!

regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa

karta zgłoszeniowa 2

oświadczenie RODO

Skip to content