Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów, a w sposób szczególny pierwszoklasistów, na inaugurację roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość odbędzie się  2 września 2019 roku o godzinie 9.00 na dziedzińcu naszej szkoły.

Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie udają się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcami.

Wychowawcy Internatu serdecznie zapraszają swoich podopiecznych wraz z Rodzicami do przyjazdu w niedzielę 01 września 2019 r. Czekamy na Was od godz. 16.00.

 

Ogłoszenie

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

POSZUKUJE NAUCZYCIELI:

1) informatyki/przedmiotów informatycznych – wymiar zatrudnienia 1 etat (wakat)

2) informatyki/przedmiotów informatycznych – wymiar zatrudnienia 1 etat (zastępstwo)

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły:  podania, CV, dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. (83) 371 78 80, (83) 371 78 81

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2019 r. zostanie przeprowadzony w szkole macierzystej.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu (w naszej szkole):
    • Egzamin pisemny w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Egzaminy poprawkowe

Przypominamy, że egzaminy poprawkowe (dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali oceny niedostateczne)  odbędą się 26.08.2019r o godz. 8:00

Skip to content