Miesięczne archiwum: Maj 2019

Szkolne Koło Teatralne recytowało wiersze poety i pedagoga Ryszarda Kornackiego

Znany międzyrzecki poeta i pedagog Ryszard Kornacki świętuje w tym roku 60-lecie swojej pracy literackiej. Aby uczcić ten piękny jubileusz Miejski Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie z pisarzem, które odbyło się 25 maja 2019 roku w holu Kina Sława. Szkolne Koło Teatralne włączyło się w przygotowanie scenariusza tego spotkania. Członkowie koła zaprezentowali kilkanaście wierszy  Ryszarda Kornackiego. Ich interpretacje bardzo spodobały się poecie i publiczności. Wiersze recytowali: Katarzyna Chmielewska, Patrycja Nurzyńska, Sylwia Drynio, Natalia Kurowska, Kinga Ignaciuk, Marcin Kaczanowicz, Natalia Oksejuk, Julia Gil, Adrian Kalniuk, Kamila Kasianiuk, Amelia Pawłowska oraz gościnnie – laureatka wielu konkursów poetyckich – Alicja Bobruk.

Ogłoszenie

 

Dnia 30 maja 2019 r, o godzinie 17 odbędzie się spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.

 

Materiały i przybory pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2019 zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY

Ogłoszenie dla absolwentów

W dniu 24 maja 2019r. (piątek) od godz. 10:00 zapraszamy absolwentów szkoły, którzy posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły po odbiór dyplomów i suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

 

Dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 15 odbędzie się zebranie pracowników.

Obecność obowiązkowa.

                                                   Robert Matejek

Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych

14.05.2019r. (wtorek) o godzinie 13:30 zostanie przeprowadzony próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych  (dla klas trzecich) – część pisemna.

Befreien Sie sich von Ihren Zweifeln! Wetten auf die League of Legends ist sehr einfach

Tomek Waszkiewicz zwycięzcą etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej!!!

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Siedlcach odbył się  etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a hasłem tegorocznej edycji są słowa „Poczuj radość Ewangelii”.

Ponad 60 uczestników etapu pisemnego rywalizowało ze sobą o zakwalifikowanie do części ustnej konkursu. Tomek znalazł się w szczęśliwej siódemce ze znaczną przewagą punktów. Podczas części ustnej wykazał się doskonałą znajomością ksiąg Pisma Świętego i zajął I miejsce. Zwycięzcy: Tomasz Waszkiewicz –  uczeń naszej szkoły z  IV e oraz Maja Łukasik z Garwolina i Jakub Boruta z Siedlec będą reprezentowali diecezję siedlecką podczas etapu ogólnopolskiego w Niepokalanowie.
Gratulujemy Tomkowi kolejnego już sukcesu i życzymy tytułu laureata. Tomek w 2017 roku uzyskał tytuł finalisty konkursu a w roku 2018 brał udział w finale. Gratulujemy !!!

 

 

Co słychać u naszego absolwenta Benedykta Lewandowskiego?

Po sukcesie naszego ubiegłorocznego absolwenta technikum informatycznego w  Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zapytaliśmy go co u niego słychać. Co studiuje? Jak postrzega swój wybór z perspektywy czasu? Jakie ma plany na przyszłość? No i oczywiście, pytaliśmy też o konkurs. Oto co napisał.
Studiuję teraz matematykę komputerową w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Matematyka komputerowa to takie połączenie matematyki i informatyki, w miejscu gdzie się stykają: z jednej strony studiuje się matematykę z punktu widzenia algorytmicznego (czyli takiego jak lubi informatyka), a z drugiej kształcą na programistę oraz pokazują jak można używać możliwości komputera w badaniach/modelowaniach matematycznych.
Studia międzywydziałowe ułatwiają uczęszczanie na przedmioty, które nie są przewidziane w programie mojego kierunku, np chodzę na przedmiot modelowanie środowisk 3D, który jest przedmiotem kierunku informatyka stosowana drugiego stopnia na wydziale obok. Grafika i animacja 3D to moje hobby, stąd taki pomysł.
Ale matematyka nie jest łatwa, w przyszłym roku będę próbował przenieść się na informatykę, na tym samym wydziale.
Konkurs na inżyniera jest co roku organizowany w całej Polsce wśród absolwentów techników. Każda szkoła zawodowa może zgłosić jednego przedstawiciela w danym zawodzie. Uwzględnia się średnią ocen, wyniki matury, wyniki egzaminów zawodowych, stypendia Prezesa Rady Ministrów i nagrody w turniejach i olimpiadach zawodowych. Na podstawie dokumentów (świadectw, dyplomów itp) przelicza się zdobyte punkty i na ich podstawie tworzy ranking. W tym roku – ku swojemu zaskoczeniu – zdobyłem 3 miejsce w Polsce wśród „świeżych” absolwentów – techników informatyki. Nie spodziewałem się i właściwie nie pamiętałem o tym konkursie, gdy miesiąc temu dostałem SMS-a od dyrektora z informacją o podium.
Co ciekawe osoba, która zdobyła pierwsze miejsce, uczęszcza do krakowskiego technikum, które czasem mijam w drodze na zajęcia i z którego mam kilku znajomych na roku.

Pozdrawiam

Benedykt Lewandowski

Technik Absolwent 2018

Benedykt Lewandowski  – ubiegłoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Benedyktowi Lewandowskiemu nagrodę wręczyli Prezes O/SIMP inż. Henryk Zawistowski,  Przewodniczący Komisji Konkursowej O/SIMP mgr inż. Marek Żelisko oraz mgr inż. Tadeusz Kochanowski – sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej.

 

Dyplom uznania otrzymała również Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim za osiągnięcie bardzo dobrych wyników kształcenia oraz sukcesy absolwentów w konkursie „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Z.G. SIMP

Wręczenie nagrody miało miejsce 26 kwietnia 2019 roku, podczas zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im M. Dąbrowskiej w Miedzyrzecu Podlaskim.

Mamy nadzieję, że za rok nasi absolwenci powtórzą sukces Benedykta.

Benkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

6 maja 2019r. (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy maturalne. Zdający proszeni są o zgłaszanie się do szkoły najpóźniej 45 minut przed egzaminem. Obowiązkowo każdy maturzysta powinien posiadać dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.

Dnia 10 maja 2019r. (piątek) o godz. 11.00 maturzyści mają obowiązek sprawdzić przygotowanie stanowisk  na egzamin maturalny z informatyki.

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym 🙂

Skip to content