Kategoria archiwum: Aktualności

V zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

W dniu 4 czerwca 2019r odbyły się kolejne V już zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski są one zwieńczeniem projektu pt. „ Szkolenie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych ze strzelectwa sportowego” współfinansowanego przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski.  Zawody otworzył wiceburmistrz Paweł Łysańczuk.

W zawodach wzięło udział dziewięć  4-osobowych drużyn tj. 4 drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów: Zespół Placówek Oświatowych nr 1,  Zespół Placówek Oświatowych nr 2 ,Zespół Placówek Oświatowych nr 3 ( 2 drużyny ) oraz 5 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu,  Liceum  Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Łącznie wzięło udział 36 zawodników.

Klasyfikacja przedstawia się następująco w kategorii szkół podstawowych :

I miejsce Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Jakub Bielecki, Maciek Uchymiak, Kuba Krukowski, Norbert Szczypiński pod opieką Zbigniewa Wasąga

II miejsce Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w  Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Aleksandra Sowa, Wiktoria Oleksiuk, Maksymilian Chilicki, Piotr Poręba pod opieką Tomasza Matejka

III miejsce Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Natalia Mironiuk, Amelia Lewczuk, Patrycja Wysokińska, Lilianna Czopińska pod opieką Piotra Sakowicza

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Dawid Olszewski, Bartłomiej Świderski, Mateusz Olszewski, Karol Michalczuk pod opieką  Izabeli Ziomek

II miejsce  Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w składzie:  Arkadiusz Sikorski, Martyna Sacharczuk, Karolina Siudaj, Hubert Sawczuk pod opieką Mariusza Demianiuka

III miejsce Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Klaudia Witkowska, Kaładun Rafał, Paskudzki Kacper, Wasiluk Karol pod opieką Tomasza Olesiejuka.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i opiekunom.

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

 1. Informacje
 2. Zarządzenie
 3. Regulamin
 4. Zasady uczestnictwa
 5. Zgłoszenie udziału szkolnego koordynatora
 6. Zgłoszenie udziału uczniów
 7. Zgoda rodzica
 8. Zgoda ucznia pełnoletniego
 9. Klauzala informacyjna
 10. Zgoda dorosłego uczestnika
 11. Zgoda osoby dorosłej

Szkolne Koło Teatralne recytowało wiersze poety i pedagoga Ryszarda Kornackiego

Znany międzyrzecki poeta i pedagog Ryszard Kornacki świętuje w tym roku 60-lecie swojej pracy literackiej. Aby uczcić ten piękny jubileusz Miejski Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie z pisarzem, które odbyło się 25 maja 2019 roku w holu Kina Sława. Szkolne Koło Teatralne włączyło się w przygotowanie scenariusza tego spotkania. Członkowie koła zaprezentowali kilkanaście wierszy  Ryszarda Kornackiego. Ich interpretacje bardzo spodobały się poecie i publiczności. Wiersze recytowali: Katarzyna Chmielewska, Patrycja Nurzyńska, Sylwia Drynio, Natalia Kurowska, Kinga Ignaciuk, Marcin Kaczanowicz, Natalia Oksejuk, Julia Gil, Adrian Kalniuk, Kamila Kasianiuk, Amelia Pawłowska oraz gościnnie – laureatka wielu konkursów poetyckich – Alicja Bobruk.

Ogłoszenie

 

Dnia 30 maja 2019 r, o godzinie 17 odbędzie się spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.

 

Materiały i przybory pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2019 zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY

Ogłoszenie dla absolwentów

W dniu 24 maja 2019r. (piątek) od godz. 10:00 zapraszamy absolwentów szkoły, którzy posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły po odbiór dyplomów i suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

 

Dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 15 odbędzie się zebranie pracowników.

Obecność obowiązkowa.

                                                   Robert Matejek

Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych

14.05.2019r. (wtorek) o godzinie 13:30 zostanie przeprowadzony próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych  (dla klas trzecich) – część pisemna.

Befreien Sie sich von Ihren Zweifeln! Wetten auf die League of Legends ist sehr einfach

Tomek Waszkiewicz zwycięzcą etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej!!!

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Siedlcach odbył się  etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a hasłem tegorocznej edycji są słowa „Poczuj radość Ewangelii”.

Ponad 60 uczestników etapu pisemnego rywalizowało ze sobą o zakwalifikowanie do części ustnej konkursu. Tomek znalazł się w szczęśliwej siódemce ze znaczną przewagą punktów. Podczas części ustnej wykazał się doskonałą znajomością ksiąg Pisma Świętego i zajął I miejsce. Zwycięzcy: Tomasz Waszkiewicz –  uczeń naszej szkoły z  IV e oraz Maja Łukasik z Garwolina i Jakub Boruta z Siedlec będą reprezentowali diecezję siedlecką podczas etapu ogólnopolskiego w Niepokalanowie.
Gratulujemy Tomkowi kolejnego już sukcesu i życzymy tytułu laureata. Tomek w 2017 roku uzyskał tytuł finalisty konkursu a w roku 2018 brał udział w finale. Gratulujemy !!!

 

 

Co słychać u naszego absolwenta Benedykta Lewandowskiego?

Po sukcesie naszego ubiegłorocznego absolwenta technikum informatycznego w  Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zapytaliśmy go co u niego słychać. Co studiuje? Jak postrzega swój wybór z perspektywy czasu? Jakie ma plany na przyszłość? No i oczywiście, pytaliśmy też o konkurs. Oto co napisał.
Studiuję teraz matematykę komputerową w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Matematyka komputerowa to takie połączenie matematyki i informatyki, w miejscu gdzie się stykają: z jednej strony studiuje się matematykę z punktu widzenia algorytmicznego (czyli takiego jak lubi informatyka), a z drugiej kształcą na programistę oraz pokazują jak można używać możliwości komputera w badaniach/modelowaniach matematycznych.
Studia międzywydziałowe ułatwiają uczęszczanie na przedmioty, które nie są przewidziane w programie mojego kierunku, np chodzę na przedmiot modelowanie środowisk 3D, który jest przedmiotem kierunku informatyka stosowana drugiego stopnia na wydziale obok. Grafika i animacja 3D to moje hobby, stąd taki pomysł.
Ale matematyka nie jest łatwa, w przyszłym roku będę próbował przenieść się na informatykę, na tym samym wydziale.
Konkurs na inżyniera jest co roku organizowany w całej Polsce wśród absolwentów techników. Każda szkoła zawodowa może zgłosić jednego przedstawiciela w danym zawodzie. Uwzględnia się średnią ocen, wyniki matury, wyniki egzaminów zawodowych, stypendia Prezesa Rady Ministrów i nagrody w turniejach i olimpiadach zawodowych. Na podstawie dokumentów (świadectw, dyplomów itp) przelicza się zdobyte punkty i na ich podstawie tworzy ranking. W tym roku – ku swojemu zaskoczeniu – zdobyłem 3 miejsce w Polsce wśród „świeżych” absolwentów – techników informatyki. Nie spodziewałem się i właściwie nie pamiętałem o tym konkursie, gdy miesiąc temu dostałem SMS-a od dyrektora z informacją o podium.
Co ciekawe osoba, która zdobyła pierwsze miejsce, uczęszcza do krakowskiego technikum, które czasem mijam w drodze na zajęcia i z którego mam kilku znajomych na roku.

Pozdrawiam

Benedykt Lewandowski

Technik Absolwent 2018

Benedykt Lewandowski  – ubiegłoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Benedyktowi Lewandowskiemu nagrodę wręczyli Prezes O/SIMP inż. Henryk Zawistowski,  Przewodniczący Komisji Konkursowej O/SIMP mgr inż. Marek Żelisko oraz mgr inż. Tadeusz Kochanowski – sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej.

 

Dyplom uznania otrzymała również Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim za osiągnięcie bardzo dobrych wyników kształcenia oraz sukcesy absolwentów w konkursie „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Z.G. SIMP

Wręczenie nagrody miało miejsce 26 kwietnia 2019 roku, podczas zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im M. Dąbrowskiej w Miedzyrzecu Podlaskim.

Mamy nadzieję, że za rok nasi absolwenci powtórzą sukces Benedykta.

Benkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

6 maja 2019r. (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy maturalne. Zdający proszeni są o zgłaszanie się do szkoły najpóźniej 45 minut przed egzaminem. Obowiązkowo każdy maturzysta powinien posiadać dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.

Dnia 10 maja 2019r. (piątek) o godz. 11.00 maturzyści mają obowiązek sprawdzić przygotowanie stanowisk  na egzamin maturalny z informatyki.

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym 🙂

Pożegnania nadszedł czas…

W piątek 26 kwietnia 2019 roku uczniowie klas czwartych po prawie 4 latach zakończyli edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Na uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przybyli znakomici goście oraz cała społeczność szkolna. Książkami nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie, laureaci konkursów pozaszkolnych oraz uczniowie angażujący się w życie szkoły. Zegarki otrzymali uczniowie ze 100 procentową frekwencją. Nagród było ponad 80 a gratulacji i podziękowań jeszcze więcej. Klasy trzecie wręczyły swoim kolegom drobny upominek oraz zadedykowały piosenkę. Absolwenci kwiatami podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom. W oczach niejednego z nich kręciła sie łza. Ale to nie czas na łzy. To Wasz czas, pora iść….

„Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres”

Absolwenci klasy IV i1 z wychowawczynią p. Joanna Pióro i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV i2 z wychowawcą p. Piotrem Matuszewskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV tl z wychowawcą p. Jackiem Domańskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV e z wychowawczynią p. Katarzyną Bojczuk i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV h z wychowawczynią p. Ewą Rysak i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Zaproszenie na zakończenie roku szkolnego Maturzystów 2019

„Czas goi rany, wspomnieniami rekompensuje nam to, co straciliśmy”

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność szkolna mają zaszczyt zaprosić Tegorocznych Abiturientów na uroczyste pożegnanie klas maturalnych, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

Befreien Sie sich von Ihren Zweifeln! Wetten auf die League of Legends ist sehr einfach

 

Ogłoszenie

Przypominamy maturzystom o przyniesieniu kalkulatorów na egzamin maturalny z matematyki, geografii i informatyki. Podpisane kalkulatory należy złożyć w pokoju nauczycielskim:

 • na matematykę u pani B. Witkowskiej,
 • na geografię u pani K. Bojczuk,
 • na informatykę u pani R. Stachnio.