Kategoria archiwum: Aktualności

Światowy Dzień Emotikona i Emoji  w ZSE

Nazwa „emotikon” powstała z połączenia słów ‘emotion’ i ‘console’ , w skrócie con. (konsola, klawiatura). Mało kto wie, że pierwszy znaczek  🙂  pojawił się jeszcze przed erą komputerów w satyrycznym magazynie „Puck”. Po raz pierwszy komputerowy emotikon został użyty przez profesora Scotta Fahlamana 19.09.1982 roku. Emotikonem nazywamy ideogram złożony z ciągu znaków typograficznych mających wyrazić i przekazać odbiorcy nastrój osoby redagującej  wiadomość. Utworzony w ten sposób ciąg znaków jest odzwierciedleniem wyrazu twarzy, zwykle odwróconym w stosunku do tekstu o 90 stopni np.:  🙁

Współczesne telefony oraz komunikatory automatycznie przekształcają tak użytą emotikonę w  emoji.  Emotikony , a zwłaszcza emoji są tak popularne na całym świecie, że tworzone są filmy, których głównymi bohaterami są emoji np. film wyprodukowany w USA zatytułowany  „Emotki”.

W  bibliotece ZSE z okazji  Światowego  Dnia Emotikona i Emoji odbył się konkurs plastyczny. Uczniowie przygotowali  własne projekty emoji. Ogłoszenie wyników konkursu już wkrótce. Czytelnicy otrzymali w prezencie pamiątkowe zakładki , a na lekcjach bibliotecznych można było wysłuchać prelekcji na temat : Emotikony i emoji jako forma komunikacji i wyrażania uczuć  w wiadomościach tekstowych.  Młodzież mogła poznać zasady wykorzystywania  emoji  w korespondencji  oraz zasady interpunkcji  obowiązujące przy ich stosowaniu.

 

Międzynarodowy Dzień Emotikona

Światowy Dzień Emotikona obchodzony jest 19 września. Biblioteka ZSE zaprasza uczniów do udziału w szkolnym konkursie plastycznym, na który należy przygotować własny projekt emotki. Żółte kulki dostępne są w bibliotece. Uczestnicy konkursu powinni je ozdobić według własnego pomysłu. Uczniowie mogą przygotować także własny projekt graficzny emoji. Prace należy złożyć w szkolnej bibliotece do 21 września (poniedziałek).

Tego dnia zapraszamy do biblioteki również czytelników. Do każdej wypożyczonej książki zostanie dołączona pamiątkowa zakładka z emotikonami.

21 września w bibliotece szkolnej będzie można wysłuchać krótkiej prelekcji na temat: Emotikony i emoji jako forma komunikacji i wyrażania uczuć w wiadomościach tekstowych.

Wywiadówka

Zebranie dla rodziców uczniów z klas pierwszych oraz zainteresowanych rodziców uczniów z klas starszych odbędzie się w dniu 11.09.2020r o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

Zapraszamy

Kiermasz podręczników szkolnych

Projekt unijny „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Nasza szkoła od tego roku szkolnego 2020/2021 przystąpiła do udziału w projekcie unijnym „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe i jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli czterech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski.

Projekt ten będzie realizowany przez 3 lata i jest zwrócony do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: informatyka, programisty, ekonomisty, logistyka, spedytora i reklamy.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.  Uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia, uzyskają dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych, wzbogacą swoje doświadczenie stażami zawodowymi u pracodawców, będą mieli możliwość pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych. Nauczyciele dzięki dodatkowym kompetencjom i doświadczeniu zapewnią uczniom większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy z pracodawcami, szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów, uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Zapraszamy chętnych uczniów do udziały w zajęciach dodatkowych: język angielski zawodowy, matematyka w informatyce, grafika komputerowa dla reklamy, praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce, rachunkowość, obsługa kas fiskalnych i  programowanie robotów. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w kursach, zdobywając przez to dodatkowe uprawnienia zawodowe: operator wózków widłowych,  operator drona  oraz płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach, nabywając przez to umiejętności praktycznego wykonywania swojego zawodu.

Pierwsze zajęcia już od października!!! Wszelkich informacji udzieli koordynator szkolny projektu pani Monika Rosińska. Serdecznie zapraszamy !!!

regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa

karta zgłoszeniowa 2

oświadczenie RODO

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie 279/15/2020 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 – Procedura postępowania pielęgniarki szkolnej

Załącznik nr 2 – Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

Załącznik nr 3 – Procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19 na terenie internatu

Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów zawodowych będą wydawane absolwentom od 31.08.2020r. (w sekretariacie szkoły), natomiast uczniom szkoły 01.09.2020r. podczas spotkań z wychowawcami klas. Wtedy również będą zbierane deklaracje przystąpienia do egzaminów w sesji zima 2021 oraz deklaracje na egzaminy poprawkowe. Uczniowie zdający egzaminy z kwalifikacji dwuliterowych mogą  sprawdzić wyniki egzaminu w systemie SIOEPKZ.

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r.

Klasy I zapraszamy na godzinę 9.00 na spotkanie z panem dyrektorem na dziedzińcu szkolnym (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  w sali gimnastycznej).

Pozostałe klasy zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu, wskazanymi poniżej wejściami do szkoły:

Klasy II (po szkole podstawowej) – godzina 10.00

2lp – sala 310 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2i1p – sala 309 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2rsp – sala 207 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

2ipp – sala 213 (wejście główne, przy sekretariacie)

2ep – sala 204 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy II (po szkole gimnazjalnej) – godzina 10.30

2rs – sala 305 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2ip – świetlica (wejście główne, przy sekretariacie)

2i1 – sala 212 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

2e – sala 312 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2tl – sala 214 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy III – godzina 11.00

3i1 – sala 311 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

3ei – sala 126 (wejście główne, przy sekretariacie)

3rs – sala 215 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

3tl – sala 213 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy IV – godzina 11.30

4er – sala 204 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

4tl – sala 127 (wejście główne, przy sekretariacie)

4i1 – sala 212 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

4i2 – sala 309 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

Prosimy o stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, przypominamy o  zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zakrywanie nosa i ust.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

 

  • Egzamin maturalny poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września 2020r. o godzinie 14.00.
  • Egzamin odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w czerwcu, w tym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
  • UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  • Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Egzaminy poprawkowe

Przypominamy, że egzaminy poprawkowe (dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali oceny niedostateczne) odbędą się 24.08.2020r. o godz. 8:00.

Wyniki naszej szkoły – MATURA 2020

Wyniki egzaminu maturalnego  tradycyjnie są znacznie wyższe niż w Polsce i powiecie bialskim. Do matury w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło 93 z 94 absolwentów. Odsetek sukcesów wyniósł 66,67 procenta, co daje najlepszy wynik spośród techników w powiecie bialskim (W statystykach zostali ujęci również uczniowie powtarzający, bez nich zdawalność kształtuje się na poziomie 67,74%).  Wśród absolwentów techników w Polsce maturę zdało 62,2 %, w województwie lubelskim – 56,4%, a w powiecie bialskim jedynie 52% zdających. W naszej szkole 17 uczniom nie powiodło się na egzaminie z jednego przedmiotu, w związku z czym mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu. Najlepiej na egzaminie maturalnym wypadła klasa technikum ekonomicznego (zdawalność – 83,33%).

 

Wyniki matury 2020

11 sierpnia 2020 – na stronie OKE Kraków  https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php będzie można sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych – dostęp za pomocą wcześniej rozdanych loginów i haseł.

Dodatkowo w dniu 11.08.2020r. (w sekretariacie szkoły) będą wydawane wyniki egzaminu maturalnego według następującego porządku:

  1. kl. 4e godz. 9.00 – 10.00

  2. kl. 4i1 godz. 10.00 – 11.00

  3. kl. 4i2 godz. 11.30 – 12.30

  4. kl. 4TL godz. 12.30 – 13.30

Jednocześnie przypominamy, że do szkoły mogą wejść absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Przypominamy również o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie szkoły oraz o zachowaniu dystansu społecznego.

Do szkoły wchodzimy pojedynczo.

Podręczniki

Klasy I
Klasy II po szkole podstawowej
Klasy II po gimnazjum
Klasy III
Klasy IV

WAKACJE !!!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. Do zobaczenia we wrześniu !!!

Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki w nauce w szkole oraz promocję z wyróżnieniem i świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie

W zawodzie – technik informatyk

Kiryluk Jakub             z klasy 3 i2      średnia ocen  5,56

Podsiadły Kacper       z klasy 2i         średnia ocen  5,37

Okseniuk Ernest         z klasy 2i –      średnia ocen 5,16

Marciniuk Bartosz     z klasy 1i1       średnia ocen 5,00

Matejek Marceli        z klasy 2 i –     średnia ocen 5,00

Onyszczuk Daniel       z klasy 1 ip –   średnia ocen 5,00

Lawenda Jakub          z klasy 1 i1p – średnia ocen 4,95

Samocki Łukasz         z klasy 2 i –     średnia ocen  4,95

Kawęcki Kamil            z klasy 3 i2 –   średnia ocen 4,94

Witkowski Kacper      z klasy 1i1p –  średnia ocen 4,75

 

W zawodzie technik ekonomista

Sokólska Klaudia       z klasy 3e –    średnia ocen 5,07

Chodzińska Karolina  z klasy 3e –    średnia ocen 5,00

Piwowar Zuzanna      z klasy  1ep – średnia ocen 4,83

Sykterz Karolina         z klasy 1 ep – średnia ocen 4,83

Filipiuk Magdalena    z klasy 3e –     średnia ocen 4,79

Matejek Marta          z klasy 2e –    średnia ocen 4,79

Mironiuk Klaudiusz     z klasy 3e –    średnia ocen 4,79

 

W zawodzie technik logistyk

Korolczuk Marta        z klasy 1 tl –   średnia ocen 5,05

Siłuch Alicja                z klasy 2 tl –    średnia ocen 4,81

Mironiuk Zuzanna     z klasy 1tl –     średnia ocen  4,79

 

Serdecznie gratulujemy !!!!

Skip to content