PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
JavaScript jest małym, lekkim, zorientowanym obiektowo wieloplatformowym językiem skryptowym. JavaScript, mimo że nie jest użyteczny jako samodzielny język, został stworzony z myślą o łatwym zagnieżdżaniu w innych produktach i aplikacjach, jak na przykład przeglądarki internetowe. JavaScript może zostać powiązany z wewnętrzną strukturą danego środowiska dając programiście swobodną kontrolę nad jego elementami.