XVII Dzień Papieski

Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych włączyła się  w obchody  XVII Dnia  Papieskiego, który przebiegał pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Ma ono  stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do Wiecej...

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczyciele oraz Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymali list z wyrazami uznania oraz życzeniami wszelkiej pomyślności od Starosty Bialskiego p. Mariusza Filipiuka Wiecej...

Dzień Samorządności

13 października 2017 roku  Samorząd Uczniowski pod opieką pani Joanny Szymańskiej zorganizował w szkole „Dzień Samorządności”. W ramach tego przedsięwzięcia wielu uczniów wcieliło się w rolę nauczycieli, prowadząc bardzo ciekawe lekcje m.in Wiecej...

Ogólnoszkolny konkurs – życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego

Podlasie gościło wielu wybitnych twórców.  Dzieciństwo w Romanowie i lata szkolne w Białej Podlaskiej spędził Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, którego 130 rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku. Przeszedł do historii literatury przede Wiecej...

 

XVII Dzień Papieski

Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych włączyła się  w obchody  XVII Dnia  Papieskiego, który przebiegał pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Ma ono  stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. To niezmiernie ważne słowa, ponieważ w każdym człowieku jest wewnętrzna potrzeba szukania nadziei, która jest pomocą w obliczu różnych trudności.

Z kiermaszu ciast i sałatek, który odbył się 16 października 2017 roku, udało się  pozyskać 610 złotych.  Pieniądze zostały  przekazane  na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zatroskanej o  szanse edukacyjne młodzieży z ubogich rodzin, dającej  nadzieję  na lepszą przyszłość.

Dziękujemy młodzieży, rodzicom i nauczycielom za wsparcie akcji.

Opiekunkami były: s. Dariela i p. Izabela Jakimiak.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczyciele oraz Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymali list z wyrazami uznania oraz życzeniami wszelkiej pomyślności od Starosty Bialskiego p. Mariusza Filipiuka i Wicestarosty Bialskiego p. Janusza Skólimowskiego.  Dziękujemy za pamięć, życzenia oraz dołączone słodkości.

Dzień Samorządności

13 października 2017 roku  Samorząd Uczniowski pod opieką pani Joanny Szymańskiej zorganizował w szkole „Dzień Samorządności”. W ramach tego przedsięwzięcia wielu uczniów wcieliło się w rolę nauczycieli, prowadząc bardzo ciekawe lekcje m.in matematyki, historii, marketingu czy przedsiębiorczości. Uczniowie – nauczyciele mogli w ten sposób sprawdzić swoje umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z zespołem rówieśników.

W ramach „Dnia Samorządności” odbyły się także rozgrywki w LoL prowadzone w trybie turniejowym. Do rywalizacji przystąpiło dziesięć trzyosobowych drużyn. Z rozplanowanego drzewka turniejowego została wyłoniona zwycięska drużyna w składzie: Eryk Gutowski, Michał Kalinka i Łukasz Tymoszuk. Gratulujemy.

Ogólnoszkolny konkurs – życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego

Podlasie gościło wielu wybitnych twórców.  Dzieciństwo w Romanowie i lata szkolne w Białej Podlaskiej spędził Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, którego 130 rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku. Przeszedł do historii literatury przede wszystkim jako autor powieści. Napisał ich tak wiele, że do roku 1996 uchodził za twórcę, który wydał najwięcej utworów powieściowych na świecie i jego nazwisko figurowało w księdze rekordów Guinessa.

Uczniowie ZSE mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat biografii i twórczości J. I. Kraszewskiego w szkolnym konkursie wiedzy, który odbył się 28 września 2017 roku. Biorących udział w konkursu młodych pasjonatów literatury, nie zaskoczyły pytania o studia medyczne pisarza, lata spędzone w więzieniu, czy też o pobyt na emigracji w Dreźnie.

Już wkrótce z ponad dwudziestu uczestników konkursu wyłonimy zwycięzców, a  młodzież ZSE zachęcamy do lektury powieści  J. I. Kraszewskiego.

Konkurs literacki

Konkurs matematyczny Euler

Informujemy, że 10 października 2017 r. odbędzie się konkurs matematyczny Euler. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://szumit.pl/, gdzie można zapoznać się z regulaminem konkursu oraz zobaczyć przykładowe zadania.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 29 września 2017 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Uczniowie mają za zadanie rozwiązać test składający się z 24 pytań. Są to pytania jednokrotnego wyboru. Sześć pytań to pytania z dwoma wariantami, sześć z trzema wariantami, sześć z czterema wariantami i sześć z pięcioma wariantami. Za zadania 1-6 można otrzymać 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za zadania 7-12 2 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za zadania 13- 18 3 pkt za prawidłową odpowiedź. Za zadania 19-24 4 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. W przypadku błędnej odpowiedzi przyznaje się ujemne punkty (odpowiednio -0,5 pkt,-1 pkt,- 1,5 pkt,-2 pkt). Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zaproszenie do udziału w konkursie „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską organizują ósmą edycję konkursu „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”. W roku szkolnym 2017/2018 konkursowi patronują:
– Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski
– Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa
– Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
– Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas maturalnych technicznych szkół ponadgimnazjalnych z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. I ETAP 25 PAŹDZIERNIKA 2017 roku GODZ 9:00

Zaproszenie na koncert charytatywny WICHURA 2017

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich do udziału w koncercie charytatywnym na rzecz ofiar wichury w województwie pomorskim. Wstęp wolny  godz. 15.00 w poniedziałek 25 września 2017 r.

Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania

„Chleba naszego”- to tytuł prezentacji i wykładu o problemach logistycznych jaki zaprezentował goszczący w naszej szkole 21 września 2017r. Pan Zbyszko Krojenko- Kierownik Jednostki Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Spotkanie dla uczniów klas: 1tl, 2tl, 3tl i 4tl zorganizował p. Leszek Jóźwik.

Przypominamy, że absolwenci naszego technikum logistycznego po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji mogą ubiegać się o certyfikat Candidate European Junior Logistician, ponieważ nasza szkoła podpisała umowę z Jednostką Certyfikującą w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Dokument wydawany jest przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA) i uznawany w większości krajów europejskich jako potwierdzenie posiadanych kwalifikacji z logistyki.
Osobą uprawnioną do uzyskania certyfikatu jest uczeń lub absolwent szkoły, który uzyskał średnią ocen z egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk: A.30, A.31 oraz A.32 nie niższą, niż:
a) w części pisemnej 70%,
b) w części praktycznej 80 %.
Zachęcamy absolwentów do zainteresowania się możliwością uzyskania certyfikatów.

Przekazanie władzy Samorządu Uczniowskiego

Po przeprowadzonych ogólnoszkolnych wyborach nadszedł czas na przekazanie władzy nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość odbyła się  21 września 2017 roku.

Dotychczasowy przewodniczący Paweł Nast podsumował pracę Samorządu i podziękował Dyrekcji, opiekunom: p. Anastazji Hryciuk i p. Henryce Markiełow oraz swoim koleżankom i kolegom. Wyraził przy tym nadzieję, iż zapoczątkowane tradycje w tym m.in. „Dzień Samorządności” będą kontynuowane przez obejmującą rządy w szkole nową Radę Samorządu.

Życzymy powodzenia w pracy na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej. Nowymi opiekunami zostali: p. Joanna Szymańska i p. Krzysztof Jurek. Natomiast spośród uczniów wyniki wyborów przedstawiamy poniżej:

  1. Paweł Nast – kl. 3i2
  2. Chwesiuk Daniel – kl. 3e
  3. Szudejko Karolina – kl. 2i2
  4. Wiącek Wojciech – kl. 3i2
  5. Kocko Kinga – kl. 3e
  6. Pietruszka Małgorzata – kl. 3tl
  7. Gil Julia – kl. 2e
  8. Pietruk Paweł – kl. 2tl
  9. Sidorczuk Klaudia – kl. 3tl
  10. Tchórzewski Michał – kl. 3i1

Powiat bialski inwestuje w szkolnictwo zawodowe

 

W dniu 30 czerwca br. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (z dn. 1.09.2017 r. Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim) oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych. Zarówno prace budowlane w tym m.in.: wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki, remonty schodów, wymiana instalacji elektrycznej na systemy energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej jak i zakup nowoczesnego wyposażenia zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU realizowane w ramach projektu przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych. Powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni.

Spodziewanym rezultatem inwestycji jest zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkołach zawodowych przez mieszkańców regionu jako nowoczesnej i efektywnej drogi edukacji dającej szansę na zdobycie pracy na dynamicznie rozwijających się rynkach: informatyki i automatyki, biogospodarki, transportu i logistyki oraz usług podstawowych.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Ogólna wartość projektu to kwota 3 528 411,72 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 3 489 699,96 zł, przy czym dofinansowanie w wysokości 85 % ze środków EFRR wynosi 2 966 244,96 zł. Wkład własny powiatu w wysokości 15 %  wynosi 523 455,00 zł.

Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2017

Uniwersytet Przyrodniczy po raz kolejny gościł Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy. 19 września 2017 r nasi maturzyści wraz z opiekunami  przybyli do Lublina, aby uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez ekspertów OKE oraz mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielami uczelni prezentujących swoją ofertę edukacyjną. Na kandydatów na studia z województwa lubelskiego oczekiwały  uczelnie z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Lublina.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przygotowała dla gości Salonu prezentacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2018 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: geografii, biologii, chemii, historii i fizyki.

Dyrektor OKE w Krakowie p. Lech Gawryłow wygłosił odczyt pt. „Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien”, a p. Piotr Ludwikowski w interesujący sposób przedstawił  strukturę egzaminu maturalnego z matematyki w wykładzie pt: „Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie”. Ekspertka z języka polskiego p. Teresa Bulska pokazała „Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego”, natomiast p. Małgorzata Sośnicka przybliżyła zebranym  „Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego”. Przedstawiciele OKE opowiedzieli też m.in. o tym, na co zwracać szczególną uwagę w czasie przygotowań, wskazywali  także najczęściej popełniane przez maturzystów błędy.

Lubelski Salon jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, w ramach której od 7 do 29 września odbywa się 16 salonów w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Rok temu w Salonie Maturzystów Perspektywy uczestniczyło blisko 127 tysięcy młodych ludzi, a także ich nauczyciele, dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi

 

 

Hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej

…Przechodniu, przerwij marsz swój i zdejmij nakrycie głowy przed Pomnikiem Tych – co za Polskę, wiarę i honor Narodu, oddali swoje życie w Czerwonych Kaźniach Wschodu…

Dziś na alei Katyńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i 78 rocznicę najazdu armii sowieckiej na Polskę. Jak co roku wzięła w nich udział międzyrzecka młodzież, przedstawiciele władz miasta i lokalnych środowisk. W dniach 17 września 2017 r w kościele św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim i 18 września 2017 r na Alei Katyńskiej młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno – muzyczny poświęcony agresji radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r, zbrodni katyńskiej i deportacji ludności polskiej na Wschód.

Wystąpili w nim: Mikołaj Syryczyk, Kacper Kieruczenko, Patrycja Nurzyńska, Weronika Hawryluk, Julia Gil, Marcin Kaczanowicz, Łukasz Ostapiuk, Eliza Korneluk, Katarzyna Uss i Weronika Włoszek. Pomoc przy nagłośnieniu: p. Paweł Prokopiuk oraz uczniowie: Wojtek Wiącek i Dawid Ślązak.

Program przygotowały: p. Maria Witkowska i p. Jolanta Zbucka.

Integracja klas pierwszych

Corocznym zwyczajem naszej szkoły jest organizowanie spotkań integracyjnych dla nowo przybyłych uczniów klas pierwszych. W tym roku ten dzień miał miejsce 14 września 2017 r. na Żwirowni przy stoku narciarskim.

Podczas tych kilku wspólnie spędzonych godzin wszyscy mieli okazję lepiej się poznać, uczestnicząc w różnorodnych grach i zabawach. Pogoda dopisała, „integracyjny” czwartek był wyjątkowo słoneczny (spadło tylko kilka kropel deszczu). Cztery klasy pierwsze wraz z wychowawcami: p.Bożeną Witkowską, p. Justyną Cap, p. Katarzyną Melaniuk i p. Marzeną Kowalczyk oraz opiekunem samorządu p. Anastazją Hryciuk udały się na Żwirownię. Byli tam starsi koledzy – członkowie samorządu szkolnego, którzy zorganizowali młodszym uczniom otrzęsiny. Cały czas młodzieżą zajmowali się strażacy ze Stołpna, którzy dodatkowo przeprowadzili  szkolenie  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu na miejsce czekało na wszystkich już przygotowane ognisko,  kajaki, rowery wodne oraz kolejka tyrolska. Koleżanki i koledzy z samorządu szkolnego zaprosili chętnych uczniów do uczestnictwa w konkurencji picia mleka na czas. Zwycięską klasą została kl. 1 i2, drugie miejsce zajęła klasa 1i1, trzecie 1tl. Wszystkie w nagrodę otrzymały  Certyfikaty Nietykalności.

Podczas wychodzenia z kajaków kilku uczniów „skąpało się” w jeziorku, co wywołało ogólne rozbawienie. Można powiedzieć, że nasze ‚kociaki’ przeszły chrzest bojowy. Integracja wypadła super, wszyscy w wyśmienitych nastrojach wrócili do domów już jako pełnoprawni uczniowie międzyrzeckiego Ekonomika.

[Zobacz zdjęcia]

„Europejski staż nowym doświadczeniem zawodowym dla uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim”

Projekt „Europejski staż nowym doświadczeniem zawodowym dla uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037918 jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im.  M.Dąbrowskiej w okresie 01.06.2017 – 31.05.2018, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dofinansowanie wynosi 133 014,00 EUR.

W ramach projektu 60 naszych uczniów  naszej szkoły: 30 z kierunku technik informatyk i 30 z kierunku technik logistyk wyjedzie na trzytygodniowe staże w greckich przedsiębiorstwach.

Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do pracy i funkcjonowania w Europie. Organizacja zagranicznych staży to sposób na zapoznanie uczniów z realiami zatrudnienia i wymaganiami pracodawców na europejskim rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu u przedsiębiorcy to dla uczniów okazja do rozwoju w obranej ścieżce zawodowej. Wyjazd umożliwi młodzieży dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poznanie innej, często bardziej efektywnej organizacji pracy. Praktyka zagraniczna to dla młodych ludzi także okazja do nauki i doskonalenia języka obcego, w tym branżowego. Dzięki mobilności uczniowie rozwiną kompetencje społeczne i osobiste, takie jak: pewność siebie, wiara we własne możliwości, umiejętność komunikacji i pracy w zespole, przedsiębiorczość. Mobilność wpłynie też na rozwój kulturowy młodych osób, w tym w szczególności integrację ze społeczeństwem europejskim. Praktyki zagraniczne i doświadczenia z nich wyniesione to również okazja dla Szkoły do nawiązania lepszych kontaktów z przedsiębiorcami i poszerzenia wiedzy pracowników i nauczycieli.

Mobilność zagraniczna odbędzie się w okresie 05.10.2017 – 24.10.2017, a ich organizacją zajmie się nasz partner – Golden Sun Mobility Center. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji pokryte zostaną z budżetu projektu.

[Zobacz zdjęcia]