Uwaga!

Przypominamy, że zdający, którzy w sesji styczeń/luty 2019 r. nie zgłosili się na egzamin lub go nie zdali mogą do 29 marca 2019 r. złożyć u wychowawców klas deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec/lipiec 2019 r.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze złożenie deklaracji.