Szkolna Konferencja Językoznawcza

Międzynarodowy  Dzień  Języka  Ojczystego zainspirował pasjonatów języka polskiego w ZSE do zorganizowania szkolnej konferencji  naukowej poświęconej polszczyźnie młodszych użytkowników języka.  Młodzi językoznawcy wysłuchali wykładu pana profesora Jana Miodka na temat polszczyzny najmłodszych pokoleń oraz wystąpień: pani Izabeli Hodun o anglicyzmach we współczesnym języku polskim i pani Izabeli Jakimiak o ekspresywizmach w języku. W czasie spotkania zaprezentowano również filmik, przygotowany przez uczennice: Gabrielę Sposób i Dominikę Demczuk, ukazujący opinie uczniów na temat polszczyzny współczesnej i gwary  uczniowskiej. Uczennica Eliza Korneluk zapoznała uczestników spotkania z wynikami ankiety badającej sprawność językową uczniów ZSE. Ankieta sprawdzała umiejętności językowe z różnych działów językoznawstwa. Najtrudniejsze okazały się zadania (wg ankietowanych) dotyczące procesów słowotwórczych.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa nowości wydawniczych z zakresu językoznawstwa. W programie  konferencji uwzględniono również warsztaty językowe, które miały charakter lingwistycznych łamigłówek. Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

Z pewnością spotkanie wzbogaciło wiedzę młodych językoznawców na temat współczesnego języka polskiego i być może zainspiruje do samodzielnego pogłębiania wiadomości na ten temat.  Mamy nadzieję, że rozbudzi również wrażliwość na piękno języka ojczystego.