Podziękowanie za bezinteresowną pomoc

„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy” J.W.Goethe

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.Małego Księcia przekazało serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za wielki dar serca i ofiarowanie na rzecz Hospicjum dochodu z kiermaszu charytatywnego.

Mamy nadzieję, że ta szlachetna inicjatywa będzie kontynuowana.