Konkurs wiedzy o Francji

REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O FRANCJI

1. Organizatorem Konkursu jest Klub Kultury « Scena » przy Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Znajomość języka francuskiego nie jest konieczna.

3. Celem konkursu jest pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o Francji, jej kulturze, historii i związkach z Polską, jak również popularyzacja francuskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

4. Konkurs obejmuje wybrane dziedziny wiedzy o Francji:
a) historia: Franciszek I Walezjusz, król Francji;
b) elementy geografii Francji: Normandia, Bordeaux;
c) kuchnia francuska: sery
d) symbole Francji;
e) Paryż ze szczególnym uwzględnieniem jego zabytków;
f) znani Polacy we Francji: Maria Curie-Skłodowska, Fryderyk Chopin, Władysław Mickiewicz.

5. Młodzież przygotowuje się samodzielnie lub pod opieką nauczyciela.

6. W konkursie biorą udział zespoły dwuosobowe, zgłoszone przez nauczycieli.

7. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

a) część pierwsza – pisemna, w której biorą udział wszystkie zespoły. Polega na indywidualnym rozwiązaniu testu (punktacja indywidualna jest sumowana dla poszczególnych zespołów). Pięć zespołów, które otrzymały największa liczbę punktów wezmą udział w drugiej części konkursu – ustnej.

b) część druga – ustna. Zespoły odpowiadają na wylosowane pytania; każdy zespół losuje trzy zestawy pytań. Wygrywa zespół, który otrzymał łącznie największą liczbę punków (z etapu pisemnego i ustnego łącznie).

8. Jury konkursu przyzna trzy nagrody (dyplomy i nagrody rzeczowe) i dwa wyróżnienia (dyplomy). Dyplomy otrzymają również szkoły nagrodzonych zespołów.

9. Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 w Klubie Kultury „Scena” w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Augusta 6. Początek o godz. 10h30.

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 28 marca 2019r. u pani Izabeli Hodun.

(plakat wykonał Kacper Kieruczenko kl.3i1