Klaudiusz Mironiuk Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

15 stycznia 2019 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. Uczestniczyli w niej burmistrz Zbigniew Kot oraz przewodniczący rady miasta Robert Matejek.

W ich obecności młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie.

„Ślubuję uroczyście jako Radny Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski pracować dla dobra międzyrzeckiej młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoją Szkołę, a przy tym mieć na względzie dobro wszystkich uczniów.”

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego. Został nim Klaudiusz Mironiuk – uczeń drugiej klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej.

Obowiązki opiekuna młodzieżowej rady miasta objął radny Zbigniew Bernat.

Serdecznie gratulujemy.