Rekrutacja 2018/2019 – wybór drugiego języka obcego

Drodzy Gimnazjaliści,
dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia zostaniecie poproszeni o wypełnienie DEKLARACJI WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO.

Dyrekcja ZSE uprzejmie prosi o przemyślany wybór.

Kandydaci jako drugi język obcy mogą wybrać:

– język niemiecki (od podstaw)
– język niemiecki (kontynuacja)
– język rosyjski (od podstaw)
– język rosyjski (kontynuacja)

UWAGA!
A. Kandydaci do preferowanych grup językowych będą przydzielani na podstawie liczby PUNKTÓW UZYSKANYCH W PROCESIE REKRUTACJI.
B. Jeżeli w danej grupie językowej nie będzie miejsca lub grupa nie powstanie, to kandydat zostanie przydzielony do grupy językowej zgodnie z KOLEJNYMI WSKAZANYMI PRZEZ SIEBIE PREFERENCJAMI.

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego