Państwowy egzamin na Operatora wózków widłowych

Dzień 19 stycznia 2018 roku należał do jednych z ważniejszych dni w życiu logistyka naszego ekonomika. W ramach projektu unijnego „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” 20 uczniów bezpłatnie odbyło kurs oraz zdało egzamin państwowy na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.  Każdy z uczestników otrzymał: zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat uczestnictwa w kursie oraz uprawnienia do kierowania wózkiem wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego z Warszawy. Gratulujemy!!!