Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

 

  • Egzamin maturalny poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września 2020r. o godzinie 14.00.
  • Egzamin odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w czerwcu, w tym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
  • UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  • Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Skip to content