Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki w nauce w szkole oraz promocję z wyróżnieniem i świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie

W zawodzie – technik informatyk

Kiryluk Jakub             z klasy 3 i2      średnia ocen  5,56

Podsiadły Kacper       z klasy 2i         średnia ocen  5,37

Okseniuk Ernest         z klasy 2i –      średnia ocen 5,16

Marciniuk Bartosz     z klasy 1i1       średnia ocen 5,00

Matejek Marceli        z klasy 2 i –     średnia ocen 5,00

Onyszczuk Daniel       z klasy 1 ip –   średnia ocen 5,00

Lawenda Jakub          z klasy 1 i1p – średnia ocen 4,95

Samocki Łukasz         z klasy 2 i –     średnia ocen  4,95

Kawęcki Kamil            z klasy 3 i2 –   średnia ocen 4,94

Witkowski Kacper      z klasy 1i1p –  średnia ocen 4,75

 

W zawodzie technik ekonomista

Sokólska Klaudia       z klasy 3e –    średnia ocen 5,07

Chodzińska Karolina  z klasy 3e –    średnia ocen 5,00

Piwowar Zuzanna      z klasy  1ep – średnia ocen 4,83

Sykterz Karolina         z klasy 1 ep – średnia ocen 4,83

Filipiuk Magdalena    z klasy 3e –     średnia ocen 4,79

Matejek Marta          z klasy 2e –    średnia ocen 4,79

Mironiuk Klaudiusz     z klasy 3e –    średnia ocen 4,79

 

W zawodzie technik logistyk

Korolczuk Marta        z klasy 1 tl –   średnia ocen 5,05

Siłuch Alicja                z klasy 2 tl –    średnia ocen 4,81

Mironiuk Zuzanna     z klasy 1tl –     średnia ocen  4,79

 

Serdecznie gratulujemy !!!!

Skip to content