Miesięczne archiwum: Kwiecień 2022

Egzamin maturalny – informacja dla zdających

Prosimy zdających o punktualne przybycie (na egzaminy z języka polskiego i matematyki na godzinę przed egzaminem, na pozostałe – 45 minut wcześniej).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisów z czarnym tuszem. Ponadto zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody.

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Podstawa programowa 2019 (klasy trzecie)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego
.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Podstawa programowa 2017 (egzaminy poprawkowe)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli spełnia wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego – jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie.

Uczeń, który nie spełnia powyższych warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej – powtarza klasę.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej. Uczeń taki musi spełnić wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz z  przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym – uczeń przystępuje wówczas do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym.

Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza wówczas ostatnią klasę szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy klas: 3ep, 3i, 3p, 3r, 3rp, 3e, 3lp, 3tl, 3i1p, 3pp, 3ip, 3i1.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

 

List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

W dniu 21 kwietnia br nasze uczennice: Emilia Oponowicz kl. 1a, Kornelia Kowalewska kl. 2 p i Estera Turyk kl. 4 e reprezentowały szkołę podczas etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ten etap odbył się w Siedlcach, opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Tomasz Mikołajczuk.

Podczas etapu szkolnego została wyłoniona trójka zwyciężczyń, które uczestniczyły w drugim etapie konkursu. Niestety naszym uczennicom nie udało się zostać laureatem by reprezentować szkołę podczas finału. Dziękujemy młodzieży za sumienność w pogłębianiu wiedzy biblijnej i zachęcamy do udziału za rok.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad 10 000 uczestników z 860 szkół w Polsce. W etapach  diecezjalnych uczestniczyło 1500 osób. W 2022 roku uczniowie odpowiadają na pytania z Księgi Jeremiasza oraz Pierwszego i Drugiego Listu świętego Piotra.

Dzień Ziemi 2022

W piątek 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

W ramach obchodów Dnia Ziemi w piątek klasy: 2er, 2p oraz 3lp wraz z wychowawcami p. Moniką Rosińską, p. Różą Makaruk oraz p. Jackiem Domańskim wybrały się na sprzątanie Międzyrzeca, a dokładnie:
🌏okolic parkingu przy kościele św. Mikołaja,
🌏okolic cmentarza,
🌏okolic między domkami jednorodzinnymi, a blokami,
🌏ulica Balladyny,
🌏ulica Kaczyńskiego wraz z laskiem.
Uwierzycie ile zebraliśmy śmieci?! Ponad 5️⃣0️⃣ worków!!! 😞 To dobra lekcja dla nas wszystkich, by dbać o dobro wspólne…
Uwieńczeniem naszej pracy było ognisko w stajni Quantana.
Dziękujemy firmie Pesan z Zahajek za rękawiczki oraz firmie PUK za worki oraz odebranie śmieci.

Wycieczka przedmiotowa logistyków i spedytorów

 W tym tygodniu mieliśmy przyjemność zwiedzać jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce – firmę Addit Sp. z o.o. w Węgrowie. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w swojej branży, zajmującą się projektowaniem i produkcją elementów ze stali.
Wycieczka była ciekawą formą nauki pozalekcyjnej. Nasi uczniowie z klas 3s, 3sp, 3tl, 3lp mogli poznać zasady funkcjonowania firmy produkcyjnej, etapy powstawania wyrobów gotowych za pomocą nowoczesnych urządzeń oraz szeroko pojętą logistykę.
Ciekawostką jest, że to właśnie tutaj produkowane są min. znane na całym świecie automaty do kawy COSTA EXPRESS, a także podzespoły paryskiego metra.
Nareszcie wiedza zdobyta podczas zajęć lekcyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w praktyce!
Addit Sp. Z o.o – dziękujemy za zaproszenie  i poświęcony czas!

Eko – Ekonomik, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi i wielkie sprzątanie

Międzynarodowy Dzień Ziemi tradycyjnie obchodzony 22 kwietnia  to największe ekologiczne  święto, mające od 1990 roku satus międzynarodowy. Celem tego dnia jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.  Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje, a ich tradycje sięgają lat 70-tych XX wieku. Pamiętajmy, że celem corocznej akcji  w ramach Międzynarodowego  Dnia Ziemi jest nie tylko doraźne oczyszczenie ze śmieci najbliższego otoczenia, ale  przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę  z tego, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i od nas zależy jej przyszłość.

Uczniowie klasy 3ep pod opieką pani Katarzyny Melaniuk  i Magdaleny Wedziuk we współpracy z Nadleśnictwem Międzyrzec Podlaski sprzątali wyznaczony teren międzyrzeckiego lasu.

 

Zbieramy budki lęgowe dla ptaków

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Życzenia świąteczne

Link do piosenki

Co ten uczeń czyta?

Czujesz, że lista lektur jest nieco skostniała i brakuje w niej książek bliskich współczesnym nastolatkom? Zaproponuj zmianę i dodaj coś od siebie! W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, obchodzonym 23 kwietnia, masz okazję zaprezentować książkę, która – Twoim zdaniem – powinna znaleźć się na liście lektur dla szkół średnich. Więcej informacji na plakacie i u p. Katarzyny Małek. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody. I kto wie… Może zmotywujesz polonistów do przeczytania i omówienia swojej propozycji! Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu są dostępne poniżej.

Regulamin konkursu CO TEN UCZEŃ CZYTA

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Światowy Dzień Czekolady w ZSE

Zapewne 12 kwietnia zapisze się w kalendarzu wydarzeń szkolnych jako najsłodszy dzień roku. Biblioteka szkolna zaprosiła smakoszy czekolady i miłośników książek na Światowy Dzień Czekolady. Laureaci szkolnych konkursów oraz uczniowie zaprzyjaźnieni z biblioteką uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym z tej okazji, obejrzeli prezentację przybliżającą historię czekolady, jej znaczenie jako środka płatniczego oraz właściwości zdrowotne tej wyjątkowej rośliny.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę książek  z motywem czekolady. Kilka z nich zostało udostępnionych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim. Ostatnim punktem spotkania była projekcja filmu „Czekolada”, powstałego na motywach książki Joanne Harris pod takim samym tytułem.

Każdy uczeń, który tego dnia wypożyczył książkę w bibliotece szkolnej, otrzymał pamiątkową zakładkę, prezentującą książki z tagiem „czekolada” oraz słodki upominek – kubeczek gorącej czekolady, czekoladową babeczkę  lub pierniczek. Nawet długa kolejka przed wypożyczalnią nie przerażała młodych czytelników. Jednak największą atrakcją okazała się  czekoladowa fontanna.

Gośćmi biblioteki tego dnia byli: dyrekcja szkoły i nauczyciele, którzy, podobnie jak uczniowie,  ulegli słodkiej pokusie.

Skoro udowodniono, że  czekolada wpływa na zwiększony poziom endorfin,  to  mamy nadzieję, że był to dla wszystkich miły i szczęśliwy dzień.

Dzień Czekolady w bibliotece szkolnej zorganizowały panie: Magdalena Wedziuk i Izabela Jakimiak.

Podziękowania kierujemy do uczennic klasy 2e: Anny Ryszkowskiej, Darii Marciniuk, Julii Stefaniuk, Kingi Nowosielskiej , Karoliny Grabińskiej, które uczestniczyły  w przygotowaniach do Dnia Czekolady i pomagały w jego przeprowadzeniu.

 

Kolejne zajęcia z cyklu „Hubert gotuje”

Zupa tajska carry przygotowana przez Huberta Urbaniuka w ramach poznawania nowych smaków.

Pod opieką p. Ewy Świerżewskiej mieszkańcy internatu mieli możliwość spróbować całkiem nowe danie, które smakowało pysznie.

Praktyki zagraniczne – Włochy 2022

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim wyruszają na staż oraz kursy i szkolenia zagraniczne do północnych Włoch.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim już niebawem wezmą udział w stażu zagranicznym, a nauczyciele szkoły będą uczestniczyć w szkoleniach i kursach zagranicznych w północnych Włoszech w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012267 realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt dedykowany jest 35 uczniom klas II oraz III o profilach technik informatyk, technika ekonomista oraz technik organizacji reklamy oraz nauczycielom w ramach kursów i szkoleń. Realizacja projektu przewidziana jest na 15 miesięcy i kończy się z dniem 30.11.2022 roku, a termin realizacji przypada na czerwiec 2022 roku. Organizacją przyjmującą,  odpowiedzialną z organizację stażu zagranicznego, jest MEL TRAINING CENTER S.R.L.S. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do miejscowości Cattolica, w rejonie Cattolica Romania, w której odbędą dwutygodniowy staż. Projekt jest realizowany w ramach akredytacji, którą Zespól Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymał na lata 2021-2027.  Na jego realizację szkoła otrzymała budżet w wysokości 75 461 euro.

W związku z projektem dyrekcja szkoły wspólnie z nauczycielami i uczniami dokonała analizy potrzeb szkoły i wyznaczyła główne cele projektu. Odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli szkoły jest mobilność zagraniczna realizowana w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012267 wspólnie z włoskim partnerem MEL TRAINING CENTER S.R.L.S, która odbędzie się w terminie 12.06.2022 – 25.06.2022 roku.

Warto nadmienić, że projekt będzie realizowany również w roku szkolnym 2022/2023 i weźmie w nim udział 50 uczniów klas pierwszych.

Projekt ma na celu zwiększyć zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym poprzez zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, wzbogacić ofertę kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie narzędzi oraz metod pracy i współpracy placówek kształcenia zawodowego i pracodawców w innych krajach Europy oraz poszerzyć kompetencje kadry poprzez poznanie nowych narzędzi i metod pracy oraz poprzez rozwój kompetencji językowych. Nauczyciele w ramach mobilności zagranicznej we Włoszech poszerzą kompetencje z zakresu ICT, narzędzi oraz programów informatycznych, MS Office, a uczniowie wzbogacą swoje umiejętności zawodowe  jak i językowe.

W ramach przygotowania do uczestnictwa w projekcie uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, zajęciach kulturowych z elementami języka włoskiego oraz w warsztatach pedagogiczno – psychologicznych z elementami BHP.  Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wyznaczony zostanie termin zajęć przygotowawczych oraz zorganizowane zostanie spotkanie z uczestnikami wyjazdu w celu podpisania umów oraz porozumień dotyczących programu wyjazdu na staż zagraniczny. Na spotkaniu zostaną przedstawione cele projektu, program pobytu, program praktyk, program podróży, warunki ubezpieczenia oraz zakwaterowanie w trakcie pobytu za granicą.

Opracowała – Izabela Hodun

Skip to content