Dzienne archiwum: 3 grudnia 2018

Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

PROJEKT: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku czego powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Ogólna wartość projektu: 3 528 411,72 zł

wydatki kwalifikowane: 3 489 699,96 zł,

w tym dofinansowanie EFRR: 2 966 244,96 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wykonany dach i fotowoltaika

Wyremontowane klatki schodowe

Wymiana oświetlenia na ledowe

Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym

Zachęcamy do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową wykonaną w języku obcym.

II Mikołajkowy Mecz Piłki Siatkowej

Zapraszamy do udziału w II Mikołajkowym Meczu Piłki Siatkowej nauczycieli na uczniów naszej szkoły.

Zapisy u opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Izabeli Hodun.