Dzienne archiwum: 13 marca 2018

Sprawdzian przed maturą 2018r.!!!

W środę 14.03. 2018 r. klasy maturalne oraz trzecie przystąpią do szkolnego sprawdzianu przed maturą.
Uczniowie zobowiązani są do posiadania długopisu z czarnym wkładem lub pióra z czarnym atramentem, kalkulatora prostego, linijki.
Maturzyści przychodzą tego dnia do szkoły na godz. 7.30 (sala gimnastyczna i świetlica) Po sprawdzianie lekcje odbywają się wg. planu.
Młodzież klas trzecich przystępuje do sprawdzianu po 3 godzinie lekcyjnej (sala gimnastyczna, świetlica, sala 127 i 126).Pierwsze trzy godziny lekcyjne odbywają się wg. planu.